Přednášky

ODVAHA A HRDOST

Pro žáky posledního ročníku základní školy v Jemnici se uskutečnila přednáška ODVAHA A HRDOST. Pánové Jiří Stanislav a Pavel Borovský (spolek MRAP) přes dvě hodiny seznamovali posluchače s historií válečného nasazení našich lidí s přihlédnutím na čs. legie za I. světové války. Ukázali, že slova jako ODVAHA, HRDOST a VLASTENECTVÍ nejsou jenom pouhou frází. Na závěr celé akce byla interaktivní přednáška a ukázka současné výstroje AČR (Armáda České Republiky) - zapůjčeno členem MRAPu.

Přednáška ODVAHA A HRDOST

ODVAHA A HRDOST
ODVAHA A HRDOST
ODVAHA A HRDOST
ODVAHA A HRDOST
ODVAHA A HRDOST
ODVAHA A HRDOST
ODVAHA A HRDOST
ODVAHA A HRDOST